Trke

Muhasebe ve Mali Mavirlik

Müavirlik hizmetleri bir iletmenin mali durumu hakknda bilgi alabilmesi için her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Müavirlik hizmetlerinin öneminin artmasnn yan sra her gün deien kanunlarn takip edilebilmesi, iletme evraklarnn sisteme girilmesi bu hizmetlerin kaliteli bir ekilde verilebilmesini gün geçtikçe zorlatrmaktadr.

Mali Müavirlerin çalma yöntemi defter takibi yaptklar iletmelerin evraklarn almak, giriini yapmak, gerekli mali raporlar maliyeye, sigorta kurumlarna göndermek eklindedir. Bu ilemlerin en zor ve zaman alan ksm evrak giriidir. leride çkabilecek kanunlar ile evraklarn tüm ayrntlarnn (bir fatura içindeki alnan malzeme veya hizmetin bilgisi dahil) mahsup filerine girilmesi istenecektir. Asl iihesap plan ve raporlar üzerinden danmanlk vermek olan mali müavirler yeterli zaman bulamayacaklardr.

                                      

DA'nn müavirlere getirdii yenilikler ile tüm bu zorluklar aabilirsiniz.  Bu konuda DA fark oluturmak adna 3 yöntem sunmaktadr:

  • Aktarm Yöntemi: Bu yöntemde hem sizin hem mükellefinizin ayr ayr sunucular vardr ve birbirinden tamamen bamszdr. Mükellefiniz kendi hareketlerini kendi hesabndan takip eder. Siz belli peryodlarla mükellefin sunucusundan gerekli evraklar (fatura, z raporlar, banka fileri, çek senetler, muhasebe fileri, ...) XML aktarm yoluyla alp, kendi sunucunuza aktarabilirsiniz.
  • Kendi Sunucunuzda Firmalar Açarak: Bu modelde sadece sizin DA hesabnz bulunmaktadr. Mükellefinize tanmladnz bir kullanc ile ön muhasebe modüllerini diledii gibi kullanr. Resmi muhasebe modüllerini siz yetki verirseniz görür veya ilem yapar. Her firma yalnz kendi firmasna ait bilgileri görür, dier firmalar göremez. Gerekli muhasebe balantlarn salayarak, istediiniz zaman müterinin girdii bilgileri muhasebeletirebilirsiniz. Muhasebeleen belgeler silinemedii veya deitirilemedii için mükellefiniz sizden habersiz kendi fileri üzerinde deiiklikler yapamaz.
  • Müteri Sunucusundan Takip: Sadece mükellefinizin DA hesab bulunabilir. Tüm hareketlerini müteriniz kendisi girecektir. Siz ise size salanacak bir kullanc ile sadece muhasebeletirme çalmas yapacaksnz.
24/04/2018 Gn Ortalama:111  Bugn 43 Ziyaret var  Sitede 2 kii var  IP:54.80.185.137