Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Sürekli Güncel


DÝA ile her zaman en son sürümü kullanýrsýnýz.

Diðer programlarda olduðu gibi sürüm veya versiyon yükseltme yükü ve maliyetleri ile uðraþmazsýnýz. DÝA Mühendisleri sürekli yeni geliþtirmeler üzerinde çalýþýyorlar. Ve bu yenilikleri anýnda hiç bir iþlem yapmadan kullanmaya baþlayabilirsiniz. Sisteme yeni bir modül eklendiðinde, yeni bir rapor yazýldýðýnda veya küçük bir geliþtirme yapýldýðýnda sistemi güncellemenize gerek olmadan kulanýma geçebilirsiniz.

Sadece sisteme giriþ yapýn ve son teknolojiyi kullanýn; bu kadar basit.


Yukarı