Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DIGI IPT-360 PICO YENÝ NESÝL YAZAR KASA POS


Perkon, DiGi PICO ile Yeni Nesil Yazarkasa onayýný aldý

 
 

Perakande ve konuk aðýrlama sektörü tarafýndan merakla beklenen DiGi marka PICO IPT-360 model Yeni Nesil Yazarkasa, TÜBÝTAK ve CC testlerini de baþarý ile tamamlayarak, mali onayýný bugün itibariyle aldý

20 yýldan bu yana perakende sektörü için ürün ve çözümler üreten Perkon, Yeni Nesil yazarkasa çözümünü ürün gamýna ekleyerek, pazardaki konumunu güçlendirdi.

Dünya perakende sektörü öncülerinden Japon DiGi, 1932 yýlýndan bu yana sektörün ihtiyaçlarýna birçok çözüm ve ürün ile teknolojik olarak öncü olmuþtur. 1988 yýlýndan bu yana da Türkiye ‘de faaliyet gösteren DiGi, Perkon ile birlikte geliþtirdiði Yeni Nesil Yazarkasa projesi ile de kararlýlýðýný bir kez daha göstermiþ oldu.

DiGi PICO IPT-360, 12.1” LCD dokunmatik kasiyer ekraný, 7” LCD müþteri ekraný, 80mm dahili termal yazýcýsý, yardýmcý tuþ takýmý, barkod okuyucu, terazi, mutfak ekraný/yazýcýsý ve eft-pos baðlantýsý ile perakendecinin hýz, kullaným kolaylýðý ve entegrasyon ihtiyaçlarýna cevap vermek için tasarlanmýþtýr. Cihazýn mali yazýlýmý, Perkon mühendisleri tarafýndan geliþtirilmiþtir. Delious, hýzlý satýþ/restoran ön ofis yazýlýmý üzerinde yüklü olarak gelen PICO, TSM merkezi üzerinden DiGi Bulut Merkezine baðlanarak PLU ve satýþ bilgilerine uzaktan ulaþmaya imkan vermektedir. DiGi PICO IPT-360 mutfaktan/raftan müþteriye kadar uçtan uca çözümler sunarak müþterilerine yazarkasa fonksiyonlarýna ek olarak kapsamlý bir ödeme sistemi sunmaktadýr.


Yukarı