$dilxmldosyatarihi || $baglanbilgileriniguncellemekistiyor=="evet") { // error_reporting(0); // $dildosyasiniatmakicinftpbaglan=ftp_connect(gethostbyname($siteninadresi),21); // $dildosyasiniatmakicinsiteyebaglan=ftp_login($dildosyasiniatmakicinftpbaglan,sifreyicoz($baglanbilgilerichgeridonus[9]),sifreyicoz($baglanbilgilerichgeridonus[10])); // if($dildosyasiniatmakicinsiteyebaglan) $paketatilacakdosyayiat=ftp_put($dildosyasiniatmakicinftpbaglan,"/domains/".$siteninadresi."/public_html/dil.xml","http://www.softmobil.org/dil.php",FTP_BINARY); // $ftpyebaglanmayikapat=ftp_close($dildosyasiniatmakicinftpbaglan); // } $baglanbilgileridosyam="ftp://".sifreyicoz($baglanbilgilerichgeridonus[9]).":".sifreyicoz($baglanbilgilerichgeridonus[10])."@".$siteninadresi."/domains/".$siteninadresi."/public_html/baglanbilgileri.php"; $baglanbilgileridosyamozellikler=array('ftp' => array('overwrite' => true)); $baglanbilgileridosyamiceriki=stream_context_create($baglanbilgileridosyamozellikler); $baglanbilgileridosyamiac=fopen($baglanbilgileridosyam, 'w', 0, $baglanbilgileridosyamiceriki) or die(header("location:yapim.php")); $baglanbilgilerim=""; fwrite($baglanbilgileridosyamiac,$baglanbilgilerim); fclose($baglanbilgileridosyamiac); } $baglanbilgileri=file("baglanbilgileri.php"); $veritabanikullanici=sifreyicoz($baglanbilgileri[2]); $veritabanisifre=sifreyicoz($baglanbilgileri[3]); $veritabani=sifreyicoz($baglanbilgileri[4]); $paketid=intval($baglanbilgileri[1]); $sozlesmebitimtarihi=$baglanbilgileri[6]; $genelmail=$baglanbilgileri[7]; $sorumlumail=$baglanbilgileri[8]; $serverbaglantisi = @mysql_connect("localhost",$veritabanikullanici,$veritabanisifre); if(!$serverbaglantisi) die(header("location:yapim.php")); if($serverbaglantisi) $dbbaglantisi=mysql_select_db($veritabani); if(!$dbbaglantisi) die(header("location:yapim.php")); $anadilsorgu=mysql_query("select anadil from site_bilgi where paket_id=$paketid"); if(!$anadilsorgu) die(header("location:yapim.php")); $anadil=mysql_result($anadilsorgu,0,"anadil"); if($_SESSION["secilendil"]=="") { if($anadil!="") $_SESSION["dil"]="_".$anadil; else $_SESSION["dil"]=""; } include("diloku.php"); ?> Dia yetkili iş ortaği Softmobil Yazılımquery("select * from albay where anasayfa>0 order by anasayfa asc") as $slayt){ include("paket/".$slayt['paket']."P/".$slayt['paket']."vitrin.php"); } include("paket/blokP/bloklar_orta_altmobil.php"); } //include("orta.php"); ?>
Yukarı