Trke

Restoran Ynetimi

Salon-Masa Yönetimi

Snrsz sayda salon ve her salon için istenilen sayda masa açlabilmektedir. Salonlara ve masalara özel isimler verilebilir. Salonlara kullanc bazl yetkiler tanmlanarak kullanclarn yalnz yetkili olduklar salonlarda ilem yapabilmesi salanr. Salondan yaplan satlarn yiyecek, içecek ve muhtelif olarak ayr depolardan dümesi salanabilir.

Restaurant sat ekran tamamen dokunmatik ekran pc kullanmna uygun olarak tasarlanmtr. Sat ekrannda tüm salonlar ve masalar üzerinde interaktif ilemler yapabilirsiniz. Aktif masalarn açl saatleri, son verilen sipari saati, hesab veya birden fazla hesap varsa tek tek hesaplar gösterilir. stenirse masa üzerine özel notlar braklabilir, örnein "Ahmet Bey ve Ei" gibi bir not brakabilirsiniz. Masann hesab alndktan sonra not silinecektir. Bir masadaki hesab 10 parçaya kadar bölebilir, herbirinin tahsilatn ayr ayr yapabilirsiniz.

Yazc yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Örnein yiyecekler mutfaktan çksn eklinde bir tanm yaparsanz, her sipari kaydnda mutfaktan yalnz türü yiyecek olan ürünlere ait sipari istei çkacaktr. Sipari isteinde masa numaras ve garson ad, saat gibi bilgiler bulunmaktadr.

5 farkl dilde hesap çkts alabilirsiniz. Hesap aldktan sonra masaya herhangi bir ilem giriine izin verilmez. stenirse hesap iptal edilerek masaya ilem girii yapabilirsiniz. Hesap alma ileminden sonra tahsilat aamas gelmektedir. Tahsilat yapldktan sonra masa temize alnmaktadr.

Menü üst grubu, menü balklar ve her baln altna snrsz sayda ürün açabilirsiniz. Ürünleri yiyecek, içecek, muhtelif kodlar verebileceiniz gibi, çeitli grup tanmlar yapabilir, raporlarnz buna göre çekebilirsiniz. Ürünler için 10 adet sabit fiyat tanm yapabilir, bu fiyatlar için özel isimlendirmeler yapabilirsiniz.

Ürün için 10 adet fiyat tanm yapabilirsiniz. Örnein “Sat Fiyat”, “Personel Fiyat”, “Esnaf Fiyat”, “Rehber Fiyat”, … Ürün seçme aamasnda hangi fiyat tipinden sat yapmak isterseniz onu seçersiniz.

Hem yüzde olarak hem de tutar olarak indirim yapabilirsiniz. stenirse hesab direk bir rakama yuvarlayabilirsiniz. ndirimi hesab göndermeden önce yaparsanz hesap çktsnda görünecektir. Ama istenirse tahsilat aamasnda da indirim yapabilirsiniz.

Self Servis

Self servis olarak ürün sat yapabilirsiniz. Yalnz self servis sat yapabildiiniz gibi ayn anda hem masa yönetimi hem de self servis sat yapabilirsiniz. Menüden hzl bir ekilde ürünleri seçip tahsilat yada hzl tahsilat yapabilirsiniz. Self servis hesap fiinde ödeme eklini görebilirsiniz.

Paket Servis

Caller id uyumlu paket servis ekranmzla hzl bir ekilde sipari alarak gerekli görevlendirmeleri yapabilirsiniz. Rehber üzerinden müteri takibi

yapabilirsiniz. Sipari alrken özel notlar girebilirsiniz. Kurye takibi yapabilirsiniz.

Garson Takibi

Garson kartlar açarak garson takibi yapabilirsiniz. Ayrlan garsonlar pasif duruma alarak sipari alrken gözükmemesini salayabilirsiniz. Her sipari kalemi için ayr ayr garson tanmlayabileceiniz gibi tüm sipari için tek bir garson tanm yapabilirsiniz. Hangi garson ne kadar sat yapm, kaç adisyon kesmi, hangi  salonlarda daha aktif çalm, ne kadar yiyecek, ne kadar içecek sat gerçekletirmi görebilirsiniz. Ayrca grafiksel bir ekranda garson ciro durumlarnn takibini yapabilirsiniz.

 

Garson ifresi yöntemiyle garsonlarn sipari kayd yapabilmelerini salayabilirsiniz. Her garsona özel ifreler tanmlayp "Garson Deitir" seçeneiyle siparie tanml garson bilgisini deitirebilirsiniz.

Tahsilat Sistemi

2 çeit tahsilat yöntemi sunulmaktadr. Direk Tahsilat modunda tek tula hemen tahsilat yaparsnz. Parçal Tahsilat modunda ise bir ksm nakit, bir ksm kredi kart, bir ksm ticket gibi parça parça tahsilat yapabilirsiniz. Tahsilattan hemen sonra masa boaltlr ve yeni sipariler alabilirsiniz.

 

Tahsilat ekrannn istediiniz gibi ekillendirebilirsiniz. Nakit TL, Nakit EUR, Nakit USD gibi döviz türleri tanmlayabilirsiniz. Kredi kart poslarn ayr ayr açabilirsiniz. Multinet, Sodexo, Yemek Çeki tanm yapabilirsiniz. Bunlarn haricinde Açk Hesap özelliini kullanarak veresiye satlar yapabilirsiniz. Cari ekstre düzenleyebilir, yaplan tahsilatlar girerek cari bakiye takibi yapabilirsiniz. Kullancya, salona, ubeye özel kasa tanm yapabilir, kasalar ayr ayr takip edebilirsiniz. Ayrca ödeme aamasnda indirim yapabilirsiniz.

Otel Entegrasyonu

Otel programyla entegre tahsilat sistemini kullanabilirsiniz. Yani otel müterisinin harcamalarn ekstra olarak hesabna ilenmesini salayabilirsiniz.

Ödenmezler

Ödenmez kartlar açarak, ödenmez fileri düzenleyebilirsiniz. Ödenmezler için özel indirimler tanmlayabilirsiniz. Örnein Ahmet Beye yiyeceklerden %50 indirimli olsun diyebilirsiniz. Ödenmez raporu ile kim ne kadar harcama yapm detayl yada özet olarak görebilirsiniz.

Personeller için özel fiyat tanm yapabilirsiniz. Stok kartnda 10 adet fiyat tanm yaplmtr. Bunlardan örnein fiyat 2 olan personel fiyat diyerek her ürün için özel fiyat girebilirsiniz.

kramlar ve ndirimler

Sipari üzerindeki istediiniz ürünü ikram olarak gösterebilirsiniz. kram verilen ürünlere ait günlük rapor alabilirsiniz. Tahsilattan önce yüzde veya tutarsal olarak indirim yapabilirsiniz. Toplam ücreti istediiniz bir rakama yuvarlayabilirsiniz. Tahsilattan önce yaplan indirimler hesap fiinde çkacaktr. Tahsilat aamasnda da direk toplam tutar üzerinden indirim yapabilirsiniz.

Adisyon Bölme

Bir masann hesab 10 parçaya kadar bölünebilmektedir. Sipari alrken 1.kii siparileri, 2. kii siparileri diye ayr ayr girebileceiniz gibi, sonra da ayrm yapabilirsiniz. Adisyon bölündükten sonra hesap fileri ayr ayr çkartlmakta ve hesaplar ayr ayr alnmaktadr.

Barkodlu Sat

Standart barkodlu veya miktarl terazilerden alnan barkodla sat gerçekletirebilirsiniz.

Yazdrma Sistemi

Çok özel yazdrma tanmlar yapabilirsiniz. Örnein scak yemek siparileri baka bir yerden, pizzalar baka bir yerden, deniz ürünleri baka bir yerden gibi yazdrma tanm yapabilirsiniz. Sipari onaylanr onaylanmaz sipari istekleri ilgili yazclara yönlendirilir.

Yabanc Dil Destei

Özellikle turistik iletmelerde bu tarz isteklerle karlayoruz. Hesap çkts almadan önce istenirse çkt dili seçilebilmektedir.

Depo Yönetimi

stenilen sayda depo açabilir, her depo için özel yetkilendirme yapabilirsiniz. Mal alm, iade ve fiyat fark faturas düzenleyebilirsiniz (Pro modülde). Depolar aras transfer yapabilir, sarf, fire, devir, saym eksii, saym fazlas fileri girebilirsiniz. Salonlardan yaplan satlar yiyecek, içecek ve muhtelif olarak farkl depolardan dümelerini salayabilirsiniz. Depolara ait anlk stok miktarlarn görebilirsiniz. Depo gruplar oluturarak toplam stok miktarlarn tek ekrandan görebilirsiniz. Envanter raporu alarak devir, giren, çkan, kalan stok miktarlarn depolara göre veya tüm depolara göre alabilirsiniz. Envanteri sabit fiyat, ortalama, fifo, lifo, son girene göre alabilirsiniz. Eksi stok takibi yapabilirsiniz. Depo saym ile stok miktarlarn belli dönemlerde güncelleyebilir, fark raporlar alabilirsiniz.

Üretim ve Maliyet

Ürünler için reçeteler oluturabilirsiniz. Tek tek veya belli bir zamanda toplu ekilde üretim yapabilirsiniz. Tüm satlan ürünleri tek tula üretimini salayabilirsiniz. Üretim sonucu ortalama, fifo, lifo, son girene göre maliyet raporlar alabilirsiniz. Devir yapmadan istediiniz tarih aralna göre rapor alabilirsiniz.

Cari Takibi

Müterilerin ve satclarn takibi yapabilir, dövizli veya TL ekstre düzenleyebilirsiniz. Faturalar, ödeme ve tahsilatlar, vadelendirme, taksit takibi, çek-senet takibi, irket ve müteri kredi kart çekimlerinin takibini yapabilirsiniz.

Talep ve Sipari

Departmanlardan gelen talepleri sisteme girerek, onaylamadan sonra onaylanan miktar kadarn siparie veya direk faturaya dönütürebilirsiniz.

Grafikler ve Raporlama

Gün gün satlar, salonlara göre satlar, fi türüne göre, menüye göre, yiyecek içecee göre toplam satlar, garsonlara göre satlar grafiksel olarak takip edebilirsiniz, raporlarn alabilirsiniz. En youn saatler, en çok satlan ürünler, menü gruplar, en çok sat yapan garson, salon, masa, … gibi pek çok analizi programdan alabilirsiniz.

 

24/04/2018 Gn Ortalama:111  Bugn 43 Ziyaret var  Sitede 3 kii var  IP:54.80.185.137